Prijmem lekára s atestáciou II. stupňa z odboru a s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

• do trvalého pracovného pomeru
• na kratší pracovný čas