Octavianus, s.r.o.
Vlárska 34
831 01 Bratislava

e-mail: info@octavianus.sk
tel.: +421-903-777 933

IČO: 36 361 101

Octavianus, s r.o., je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 40666/B