Lekári:
MUDr. Juraj Hraško
MUDr. Viera Janotková
MUDr. Boris Puškár
MUDr. Richard Hunák
MUDr. Silvia Knappková
MUDr. Martin Balko

Všetci lekári majú špecializačnú atestáciu v odbore na úrovni II. stupňa a spĺňajú všetky kritériá pre vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe v odbore anesteziológia.

Sestry:
Jana Borovjaková
Helena Šantavá
Zuzana Holeková
Mária Molčanová
Zuzana Mišíková

Všetky sestry majú špecializáciu v odbore anesteziológia a dlhodobú prax na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny.