Anesteziologické služby poskytujeme v súčasnosti pre niekoľko privátnych zdravotníckych zariadení v Bratislave a jednu privátnu kliniku v Dunajskej Strede.

V Bratislave sú to zariadenia:

www.ŠNOP.sk - ambulancie, lôžka, rehabilitácia, jednodňová chirurgia, cvičenia, rekondície ŠNOP – špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku

Abawi – gastroenterologická anbulancia

Abawi – gastroenterologická ambulancia

Esthetic – klinika esthetickej a korektívnej dermatológie – plastická chirurgia

Esthetic – klinika estetickej a korektívnej dermatológie – plastická chirurgia

Ferticent – fertilizačné centrum

Ferticent – fertilizačné centrum

Iscare – fertilizačné centrum

Iscare – fertilizačné centrum

IEM - Inštitút estetickej chirurgie – klinika plastickej chirurgie

IEM – Inštitút estetickej chirurgie – klinika plastickej chirurgie

Medissimo – klinika špecializovaná na výkony v odboroch otorhinolaryngológia a urológia pre deti

Medissimo – klinika špecializovaná na výkony v odboroch otorhinolaryngológia a urológia pre deti

Thalion – gastroenterologická anbulancia

Thalion – gastroenterologická ambulancia

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Posonium Clinic – klinika plastickej chirurgie

Posonium Clinic – klinika plastickej chirurgie

Centrum Kramáre

Centrum Kramáre – klinika špecializovaná na výkony v odboroch otorhinolaryngológia, plastická chirurgia

Psychiatrická nemocnica Veľké ZálužiePsychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Esthetic centrumEsthetic Centrum –  Jednodňová klinika plastickej a estetickej chirurgie Esthetic Centrum s tímom 3 atestovaných plastických chirurgov.

Repromedica

REPROMEDICA, IVF klinika s najmodernejším technologickým vybavením a vysoko kvalifikovaným personálom lekárov, embryológov a laborantov s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami vo svojom odbore.

V Dunajskej Strede je to zariadenie:

Sagax – súkromná klinika

Sagax – súkromná klinika – pre odbory chirurgia, gynekológia, plastická chirurgia a traumatológia