! NOVINKA !

ČOSKORO OTVÁRAME

DENNÝ INFÚZNY STACIONÁR

Anestéziologické služby

OCTAVIANUS s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia. Jej ambíciou je združovať pod sebou lekárov - anestéziológov a zdravotné sestry špecializované v odbore anestéziológia za účelom poskytovania anestéziologických služieb pre iné zdravotnícke zariadenia.

O nás

Špecialista v odbore anestéziológia a resuscitácia, vedúci anestézioIologického tímu Octavianus. 1963 – narodil sa vo Zvolene 1990 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave 1993 absolvoval atestáciu I. st. v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 1998 absolvoval atestáciu II. st.

Naše služby

Poskytujeme anestéziologické služby pre súkromné zdravotnícke zariadenia a kliniky v Bratislave a okolí. Posonium Clinic  klinika plastickej chirurgie Abawi gastroenterologická ambulancia Klinika Sagax poskytuje zdravotnícke služby v odboroch gynekológia, traumatológia, plasticko – estetická chirurgia a všeobecná chirurgia. Centrum Kramáre Klinika

Pre pacientov

Vysvetlenie pojmov: Anesteziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou. Anestézia je slovo gréckeho pôvodu: an (bez) a aisthetos (vnímanie). Celkovú anestéziu teda definujeme ako farmakologicky vyvolaný vratný útlm centrálneho nervového systému, alebo ako riadené bezvedomie. Je to stav, v

Poskytujeme anestéziologické služby. Kontakt