Anestéziologické služby

OCTAVIANUS s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia. Jej ambíciou je združovať pod sebou lekárov - anestéziológov a zdravotné sestry špecializované v odbore anestéziológia za účelom poskytovania anestéziologických služieb pre iné zdravotnícke zariadenia.

O nás

Špecialista v odbore anestéziológia a resuscitácia, vedúci anestézioIologického tímu Octavianus.

Naše služby

Poskytujeme anestéziologické služby pre súkromné zdravotnícke zariadenia a kliniky v Bratislave a okolí.

Pre pacientov

Vysvetlenie pojmov: Anesteziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou. Anestézia je slovo gréckeho pôvodu: an (bez) a aisthetos (vnímanie).

Jednodňová zdravotná starostlivosť - Infúzna terapia

Zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Infúzna terapia
Zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Infúzna terapia

Ide o moderný spôsob ambulantnej infúznej liečby u indikovaných ochorení. Infúzna liečba je intravenózne – vnutrožilové podávanie infúznych roztokov alebo liekov. Je vhodná aj pre liečbu rôznych typov bolestí. Cieľom liečby je zlepšiť celkový zdravotný stav pacientov.

Jednodňová zdravotná starostlivosť - Infúzna terapia

Poskytujeme anestéziologické služby. Kontakt