DENNÝ INFÚZNY STACIONÁR

! NOVINKA !
ČOSKORO OTVÁRAME
DENNÝ INFÚZNY STACIONÁR

Ide o moderný spôsob ambulantnej infúznej liečby u indikovaných ochorení. Infúzna liečba je intravenózne – vnutrožilové podávanie infúznych roztokov alebo liekov. Je vhodná aj pre liečbu rôznych typov bolestí. Cieľom liečby je zlepšiť celkový zdravotný stav pacientov.

Ambulantná infúzna liečba je podávaná:

 • pacientom, ktorých odošle v indikovaných prípadoch lekár – špecialista alebo všeobecný lekár,
 • pacient si prinesie odporúčanie a návrh konkrétnej infúznej liečby od svojho odosielajúceho lekára,
 • ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi odosielajúci lekár,
 • počas aplikácie infúzií zdravotná sestra monitoruje celkový stav pacienta, miesto vpichu, udržiava stály prietok tekutiny kanylou.

Výhody infúznej liečby:

 • objednanie na čas
 • nevyžaduje hospitalizáciu
 • trvanie podania cca 60 – 90 min.

Informácie pre pacienta:

KDE NÁS NÁJDETE?
Radi Vás privítame v našej novozrekonštruovanej ambulancii na 2. poschodí v
Poliklinike Senec
Námestie 1 mája 6
903 01 Senec

OBJEDNANIE:
Objednávanie bude možné online – cez rezervačný systém alebo telefonicky – viac info čoskoro.

PACIENT SI PRINESIE:

 • odporúčanie od svojho odosielajúceho lekára/ky
 • medikamenty potrebné pre podanie infúznej liečby
 • pohodlné oblečenie
 • pacient musí byť pred podaním infúzie vymočený

Ďalšie informácie Vám poskytneme už čoskoro.