DENNÝ INFÚZNY STACIONÁR

OTVÁRAME 07. 08. 2023

Jednodňová zdravotná starostlivosť
Infúzna terapia

Ide o moderný spôsob ambulantnej infúznej liečby u indikovaných ochorení. Infúzna liečba je intravenózne – vnutrožilové podávanie infúznych roztokov alebo liekov. Je vhodná aj pre liečbu rôznych typov bolestí. Cieľom liečby je zlepšiť celkový zdravotný stav pacientov.

Ambulantná infúzna liečba je podávaná:

 • pacientom, ktorých odošle v indikovaných prípadoch lekár – špecialista alebo všeobecný lekár,
 • pacient si prinesie odporúčanie a návrh konkrétnej infúznej liečby od svojho odosielajúceho lekára,
 • ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi odosielajúci lekár,
 • počas aplikácie infúzií zdravotná sestra monitoruje celkový stav pacienta, miesto vpichu, udržiava stály prietok tekutiny kanylou.

Výhody infúznej liečby:

 • objednanie na čas
 • nevyžaduje hospitalizáciu
 • trvanie podania cca 30 – 60 min.

Informácie pre pacienta:

OBJEDNANIE:

Objednať sa môžete online – cez rezervačný systém bookio.sk alebo telefonicky0904 600 991.

Platba možná v hotovosti, alebo platobnou kartou.

PACIENT SI PRINESIE:

 • odporúčanie od svojho odosielajúceho lekára/ky
 • medikamenty potrebné pre podanie infúznej liečby
 • pohodlné oblečenie
 • pacient musí byť pred podaním infúzie vymočený

KDE NÁS NÁJDETE?

Radi Vás privítame v našej novozrekonštruovanej ambulancii na 2. poschodí v
Poliklinike Senec
Námestie 1 mája 6
903 01 Senec

Zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Infúzna terapia
Zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Infúzna terapia
Zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Infúzna terapia

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

platný od 31.07.2023

 

Názov výkonu: Cena
Infúzia intravenózna – infúzna súprava, infúzny roztok,
(bez prinesených liekov) *
* liečivo (lieky) Vám poskytneme v našom zariadení
25 €
Infúzia intravenózna – infúzna súprava, infúzny roztok,
(prinesené lieky)
20 €
Infúzia intravenózna – infúzna súprava, infúzny roztok, vitamín C 35 €
Multivitamínová infúzia intravenózna – infúzna súprava, infúzny roztok,
vitamín C, B-komplex, Magnesium, Calcium
40 €
Podanie injekcie (intramuskulárnej, intravenóznej, subkutánnej)
s prinesenými liekmi
5 €
Podanie injekcie (intramuskulárnej, intravenóznej, subkutánnej)
bez prinesených liekov
10 €

UPOZORNENIE
Prosíme pacientov, aby si so sebou priniesli výmenný lístok od ošetrujúceho lekára.