Naše služby

Poskytujeme anestéziologické služby pre súkromné zdravotnícke zariadenia a kliniky v Bratislave a okolí.

Posonium Clinic – klinika plastickej chirurgie Posonium Clinic 
klinika plastickej chirurgie
Abawi – gastroenterologická anbulancia Abawi
gastroenterologická ambulancia
Sagax – súkromná klinika Klinika Sagax
poskytuje zdravotnícke služby v odboroch gynekológia, traumatológia, plasticko – estetická chirurgia a všeobecná chirurgia.
Centrum Kramáre Centrum Kramáre
Klinika jednodňovej chirurgie zameraná na operačné výkony, ktoré nevyžadujú dlhodobú hospitalizáciu.
www.ŠNOP.sk - ambulancie, lôžka, rehabilitácia, jednodňová chirurgia, cvičenia, rekondície Šnop
špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku
Ferticent – fertilizačné centrum Ferticent
centrum asistovanej reprodukcie
Iscare – fertilizačné centrum Iscare
klinika reprodukčnej medicíny
Repromedica Repromedica
IVF klinika s najmodernejším technologickým vybavením.
Thalion – gastroenterologická anbulancia Thalion
gastroentero – hepatologické centrum
IBD Centrum
Komplexné centrum pre pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou
Dermason – Probene
neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odboroch dermatovenerológia (detská) a gastroenterológia (pre dospelých). 
Belleza
klinika plastickej chirurgie a laserovej medicíny
Chirkoz Chirkoz
privátne medicínske centrum ponúkajúce svoje služby v oblasti plastickej chirurgie, laserovej chirurgie, chirurgie konečníka, dermatovenerológie, chirurgie ruky.
gyncare gyncare
centrum pre asistovanú reprodukciu