Pre pacientov

Čo je anestéza?

Vysvetlenie pojmov:

Anesteziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou. Anestézia je slovo gréckeho pôvodu: an (bez) a aisthetos (vnímanie). Celkovú anestéziu teda definujeme ako farmakologicky vyvolaný vratný útlm centrálneho nervového systému, alebo ako riadené bezvedomie. Je to stav, v ktorom anesteziológ preberá zodpovednosť za všetky životné funkcie človeka v anestézii.

Celková anestézia (niekedy nazývaná aj narkóza) je farmakologicky navodená strata vedomia spolu so silným potlačením vnímania bolesti. Jedná sa o dokonale regulovateľný a zvratný dej, ktorý vieme časovo ohraničiť na dobu operácie. Pacient je počas anestézie dokonale sledovaný anesteziologickým tímom. Anesteziologický tím je tvorený lekárom a anesteziologickou sestrou, ktorí spolu s potrebnou monitorovacou technikou, zaisťujú vysokú bezpečnosť tejto procedúry. Anestéziologické postupy slúžia na kontrolu životne dôležitých funkcií, najmä dýchania a krvného obehu, a na kontrolu hĺbky anestézie v priebehu operácie.

Anestézii predchádza predoperačná príprava a podanie premedikácie. Ich úlohou je znížiť možnosť vzniku komplikácií a zbaviť pacienta strachu.

Priebeh anestézie: Samotná anestézia sa spravidla začína podaním liekov do žily. Pre kratšie výkony sa anestézia vykonáva len podávaním liekov do žily, pričom dýchacie cesty zostávajú voľné a anesteziológ dozerá na ich nepretržitú priechodnosť. Pre dlhšie výkony sa po podaní liekov do žily a po zaspaní pacienta pokračuje zaistením priechodnosti dýchacích ciest mechanickou pomôckou a to zavedením laryngeálnej masky do ústnej dutiny alebo zavedením intubačnej kanyly - trubičky do priedušnice a v ďalšej anestézii sa pokračuje vdychovaním zmesi kyslíku a rajského plynu a inhalačného anestetika. Spôsob celkovej anestézie volíme tak, aby bol pre pacienta najvhodnejší - to znamená aby pacient dostal čo najmenuj liekov, aby dostatočne spal počas výkonu, aby bolo dokonale potlačené vnímanie bolesti a pod. Hlavnú úlohu tu zohráva operačný výkon, potom však aj vek, celková kondícia a zdravotný stav pacienta.

Ambulantná anestézia umožňuje, aby pacient v deň operácie, bol o niekoľko hodín prepustený do domácej starostlivosti. Na výkon musí prísť v doprovode dospelej osoby. Pacient prepustený po výkone z ambulancie musí byť v doprovode dospelej osoby odvezený do domáceho ošetrenia osobným motorovým vozidlom. Dospelá osoba bude poučená o starostlivosti o pacienta po narkóze, a musí byť pri pacientovi 24 hodín po nej.

POKYNY PRE PACIENTOV PRED A PO ANESTÉZII

Prosím venujte náležitú pozornosť nasledujúcim informáciám. Sú zostavené tak, aby výkon v celkovej anestézii bol vykonaný s maximálnou bezpečnosťou pre Vás a minimalizáciou rizika a možných komplikácií.

Z týchto dôvodov je dôležité vybavenie nasledujúcich dokladov:

Interné, prípadne pediatrické predoperačné vyšetrenie, ktoré zahŕňa nasledovné vyšetrenia:

 • Krvný obraz + diferenciálny krvný obraz
 • Základné - orientačné hemokoagulačné vyšetrenie - INR, aPTT, Fbg
 • Základné biochemické vyšetrenie -glykémia, urea, kreatinín, kys. močová, ALT,
 • AST, GMT, Bi - celkový a konjugovaný, Na, K, prípadne cholesteroly.
 • Moč chemicky
 • Zhrnutie celkového zdravotného stavu internistom, prípadne obv. lekárom,
 • pediatrom
 • EKG, v indikovaných prípadoch RTG pľúc

Výsledky nemajú byť staršie ako 14 dní.

Dôležité upozornenia:

Akútne respiračné ochorenie, prípadne vírusové ochorenie (napr. herpes ) sú kontraindikáciou vykonania výkonu v celkovej anestézii. Je vhodné objednať sa na iný termín, minimálne 14 dní po odoznení príznakov.

Pacient nesmie minimálne 6 hodín pred operáciou, resp. pred celkovou anestéziou nič jesť ani piť!!!!!

Upozorňujeme Vás, že v prípade nedodržania tejto podmienky bude celková anestézia odmietnutá vo Vašom záujme, s ohľadom na Vašu bezpečnosť!

Poučenie po celkovej anestézii:

 • Zákaz viesť motorové vozidlo 24 hodín po celkovej anestézii,
 • Prepustenie len v sprievode dospelej právne zodpovednej osoby, odchod len autom, taxíkom, nie hromadným dopravným prostriedkom,
  24 hodín po celkovej anestézii je nutné zostať pod dohľadom inej právne zodpovednej dospelej osoby,
 • Doplniť tekutiny, prijímať ľahšiu stravu (nie vyprážané, štipľavé, korenisté jedlá).

Anesteziologický dotazník (82kB, PDF formát)

Poskytujeme anestéziologické služby.