MUDr. Juraj Hraško

Personál spoločnosti

Všetci lekári majú špecializačnú atestáciu v odbore na úrovni II. stupňa a spĺňajú všetky kritériá pre vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe v odbore anesteziológia.
Naše služby Octavianus s.r.o.

Naše služby

Anesteziologické služby poskytujeme v súčasnosti pre niekoľko privátnych zdravotníckych zariadení v Bratislave a jednu privátnu kliniku v Dunajskej Strede.
Viac info

Technické parametre rozkladacích stanov

Všeobecné informácie

Anesteziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou. Anestézia je slovo gréckeho pôvodu : an (bez) a aisthetos (vnímanie).
Viac info

Anesteziologické služby

OCTAVIANUS s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore anesteziológia. Jej ambíciou je združovať pod sebou lekárov – anesteziológov a zdravotné sestry špecializované v odbore anesteziológia za účelom poskytovania anesteziologických služieb pre iné zdravotnícke zariadenia.

Všetci lekári majú špecializačnú atestáciu v odbore na úrovni II. stupňa a spĺňajú všetky kritériá pre vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe v odbore anesteziológia. Všetky sestry majú špecializáciu v odbore anesteziológia a dlhodobú prax na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Octavianus, s.r.o. – anesteziologické služby.

mobil: +421-903-777 933 | e-mail: info@octavianus.sk

Kontakt